Visie en Missie

Residence F&O werkt vanuit een kader van vaststaande waarden en normen. Wij treden altijd op als faciliterende partij bij de koop/ verkoop of herstructurering van een onderneming en nooit als belanghebbende. Wij wensen gezien te worden als een hoogwaardige partner van de MKB-ondernemer in het gehele koop- en verkoopproces van zijn bedrijf.

Lees hier verder voor een overzicht van al onze belangrijke waarden (pdf)