J.A. (Joris) van Wijk MBA
Heeft een brede bedrijfskundige opleiding genoten. Is vele jaren binnen het bankwezen werkzaam geweest, waaronder als adviseur voor het grootbedrijf. Verkreeg daarmee ruime ervaring op de volgende terreinen: bedrijfs- en risicoanalyse, financieringsconstructies, balansstructurering en begeleiding van opvolgings- en herstructureringstrajecten. Heeft naast de co÷rdinatie van het gehele overdrachtsproces als specialisatie binnen Residence F&O de financiŰle aspecten van opvolgings- en herstructureringsvraagstukken
.

Drs. J.H.C. (Hans) Neef MBA
Is bedrijfseconoom en jurist en afgestudeerd op strategische planning voor familiebedrijven in Nederland. Heeft een brede achtergrond in project ľ en interim management, bedrijfseconomische, strategische en organisatorische vraagstukken (organisatieanalyse en -inrichting). Heeft naast de co÷rdinatie van het gehele overdrachtsproces als specialisatie binnen
Residence F&O de bedrijfseconomische en juridische aspecten van opvolgings- en herstructureringsvraagstukken.