Onze diensten
Alle adviesdiensten zijn gericht op het adviseren van de ondernemer bij een overgang van een bedrijf in andere handen, dan wel een herstructureringsoperatie.