Bedrijfsherstructurering
Iedere conjunctuuromslag vraagt in feite om aanpassingen van het beleid en de kostenstructuur, zodat uw onderneming in staat blijft flexibel mee te buigen in geval van tegenwind. Vanuit het multi-disciplinaire karaktervan Residence F&O is onze dienstverlening erop gericht een heldere diagnose te stellen. Enerzijds resulteert die in een korte termijn actieplan voor het direct genereren van een overlevingsbasis en anderzijds een lange termijn actieplan ter verbetering van de bedrijfsprestaties en -efficiency. In beide gevallen assisteren wij de onderneming bij de uitvoering van het geformuleerde beleid en bij de eventuele onderhandelingen met crediteuren, banken en stakeholders.

Meer weten over onze dienstverlening met betrekking tot bedrijfsherstructurering
klik dan hier voor de volledige informatie. (PDF)