Bedrijfsdoorlichting
In veel situaties en zeker in een stagnerende economie, is het belangrijk om tijdig de bakens te verzetten. Veelal ontbreekt het echter aan een draagvlak om de gewenste veranderingen door te voeren. Een door Residence F&O uit te voeren bedrijfsdoorlichting vormt een uitstekende grondslag voor het bepalen waar de onderneming nu staat en het inzetten van de noodzakelijke veranderingsprocessen. Onze betrokken, maar objectieve inbreng doorbreekt vaak impasses en opent nieuwe wegen. Bovendien is het aan de hand van onafhankelijk deskundigenrapport veelal makkelijker om te onderhandelen met andere belanghebbenden zoals banken, commissarissen en andere aandeelhouders. Wij voeren bedrijfsdoorlichtingen dan ook uit in opdracht van zowel bedrijven, banken als accountants. We noemen u een aantal voorkomende en willicht herkenbare aanleidingen om een doorlichting van uw bedrijf te laten verrichten.

Wilt meer weten over het hoe en waarom van bedrijfsdoorlichtingen klik dan
hier
voor de volledige informatie. (pdf)